wersja polska 
Historia
I.     Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Radom istnieje od 
1 lutego 2008 roku na podstawie uchwały nr 249/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007 r. 

     Od początku istnienia Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu na jego czele stał dyrektor 
mgr inż. Andrzej Kielski.
    6 maja 2015 roku funkcję dyrektora objął pan Grzegorz Janduła, który od stycznia 2015 roku pełnił obowiązki dyrektora ZUK.
   W listopadzie 2015 r. na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu został wybrany pan Robert Rutkowski.

     Zakład Usług Komunalnych w Radomiu powstał poprzez przekształcenie zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Radomiu pod nazwą Zakład Usług Komunalnych.


II.     Gospodarstwo pomocnicze Zakład Usług Komunalnych powstało na bazie Zakładu Obsługi Transportu Zbiorowego (również będącego gospodarstwem pomocniczym Urzędu Miejskiego w Radomiu). Przekształcenie nastąpiło na mocy uchwały nr 146/2000 Zarządu Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2000 r. z późniejszymi zmianami.
Osoby kierujące gospodarstwem pomocniczym Zakład Usług Komunalnych:
                   - Andrzej Kielski - dyrektor 2007-2008
                   - Andrzej Wilk – p.o. dyrektor 2007
                   - Jan Ornat – p.o. dyrektor 2006 – 2007
                   - Piotr Grzegorzewski – dyrektor  2001 – 2006 oraz 2007

III.      Gospodarstwo pomocnicze Zakład Obsługi Transportu Zbiorowego powstało 1 lutego 1993 r., powołane do życia uchwałą nr 2/93 Zarządu Miasta Radomia z dnia 19 stycznia 1993 r. Początkowo ZOTZ zajmował się obsługą strefy ograniczonego postoju oraz parkingów miejskich, a także organizacją, koordynacją i nadzorem nad lokalnym transportem zbiorowym. Z biegiem czasu zadania związane z obsługą transportu zbiorowego były przejmowane przez inne instytucje, natomiast zakres kompetencji ZOTZ-u poszerzał się o m.in. pobieranie opłaty targowej na targowiskach miejskich, dozór i zabezpieczanie obiektów przejmowanych przez Gminę w procesie komunalizacji, współdziałanie w organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych.
Osoby kierujące Zakładem Obsługi Transportu Zbiorowego:
                    - Anna Zając – p.o. dyrektor 2001                               
                    - Wacław Łapiński – dyrektor 2000 
                    - Andrzej Wójcik - kierownik 1999
                    - Waldemar Kordziński - kierownik 1997-1998                                       
                    - Wojciech Rosiński - kierownik 1994